Liên hệ

Văn phòng phẩm phương hồng

Địa chỉ: Số 7/231 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 043. 5642.827 Hotline: 0989. 129.769
Email: nhainphuonghong@gmail.com

 
Xem 231 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa ở bản đồ lớn hơn
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG